Čistírna odpadních vod typu MEDMES SBR PREFA (dále také ČOV SBR PREFA) je určena k biologickému čištění odpadních vod z malých obcí, rekreačních objektů, hotelů, penzionů, motorestů apod., kde je trvale připojeno 50 – 400 osob (EO).

ČOV SBR PREFA tvoří prefabrikované železobetonové obdélníkové nádrže osazené dlouhodobě ověřenou technologií SBR, která využívá aerobní technologické procesy. ČOV je určena pro čištění splaškových vod malých obcí, bytových domů, rekreačních objektů, hotelů, penzionů, motorestů apod. Velkou předností je velká flexibilita provozu s možností zatížení 25 – 150% kapacity ČOV a automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu ČOV. ČOV zajistí i zvýšené nároky na odstranění NH4, Ncelk a P.

ČOV SBR PREFA se osazuje do předem připraveného výkopu na podkladní betonovou desku. Stavební práce kromě dodávky a montáže prefabrikovaných nádrží ČOV nejsou součástí naší dodávky. Můžete si však u naší společnosti objednat vyřízení podkladů pro stavební povolení, případně vyřízení stavebního povolení.

Instalaci a zprovoznění ČOV může provádět pouze firma MEDMES, spol. s r.o., popřípadě jí schválená odborná firma.

VLASTNOSTI ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD MEDMES SBR PREFA:

 • Chod ČOV je plně automatický řízený programovatelným logickým modulem.
 • ČOV je uzavřená s kompozitovými vstupními poklopy.
 • Automaticky se zvyšuje aktivita ČOV při nárazovém přítoku odpadních vod.
 • Schopnost vydržet nárazový přítok odpadních vod do 150 % objemu celkového denního přítoku
 • Vysoká provozní flexibilita při nárazovém látkovém a hydraulickém zatížení (25 – 150 % návrhové kapacity ČOV)
 • Vysoká účinnost čištění – minimálně 95%
 • Automatické odkalování přebytečného kalu do samostatného kalojemu
 • Automaticky řízený úsporný režim
 • Velmi nízké nároky na spotřebu energie, jednoduchost, vysoká spolehlivost a životnost zařízení ČOV
 • Jednoduchá instalace
 • Minimální nároky na obsluhu ČOV
 • Variabilita osazení

ČOV SBR PREFA vyrábíme na objednávku a každému zákazníkovi je v průběhu celé zakázky věnována individuální péče. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis po celou dobu životnosti.

Firma MEDMES, spol. s r.o. dodává ČOV s technologií SBR od roku 2000. Většina z dosud realizovaných ČOV byla instalována v rámci regionu. Informace o provedených instalacích můžete nalézt v seznamu referenčních staveb.

Popis technologie: ČOV SBR PREFA 75 – 200 EO je navržena v jedné technologické lince

Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako kalojem přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Předčištěná odpadní voda natéká do reaktoru SBR, kde probíhají všechny fáze čisticího cyklu - fáze provzdušňování, fáze sedimentace aktivovaného kalu, separace vyčištěné vody a následně odtah vyčištěné vody a odtah přebytečného kalu. Aerace SBR reaktoru je zajištěna jemnobublinnou aerací s dodávkou vzduchu Rootsovým dmychadlem s venkovním protihlukovým krytem.

Popis technologie: ČOV SBR PREFA 400 EO je navržena ve dvou technologických linkách

Odpadní voda natéká přes jemné strojně stírané česle s lisem na shrabky v zatepleném provedení přes elektrošoupátka střídavě do jednoho ze dvou SBR reaktorů, kde probíhají všechny fáze čisticího cyklu - fáze provzdušňování, fáze sedimentace aktivovaného kalu, separace vyčištěné vody a následně odtah vyčištěné vody a odtah přebytečného kalu. Aerace SBR reaktoru je zajištěna jemnobublinnou aerací s dodávkou vzduchu Rootsovými dmychadly s venkovním protihlukovým krytem. Chod dmychadel s frekvenčním měničem je řízen kyslíkovou sondou. Množství vyčištěné vody je možno měřit objemově při každém cyklu odtahu vyčištěné vody nebo indukčním průtokoměrem, který je umístěn společně s elektrošoupátky v armaturní šachtě mezi oběma linkami a s SBR reaktory. Pro zvýšení odstraňování dusíku je možno do SBR reaktorů doplnit míchadla a zařadit fázi denitrifikace, kdy je vypnuta aerace a zapnuta míchadla a v anoxických podmínkách je odstraňován dusík. Při zvýšených nárocích na odstraňování fosforu je možno ČOV doplnit o chemické srážení fosforu v SBR reaktorech.

El. rozvaděč je umístěn v nadzemním provozním kontejneru nad nádržemi SBR reaktorů.

Typová řada ČOV SBR PREFA

Velikost
ČOV
Počet
EO
Denní přítok
(m3/den)
Látkové zatížení
(kg BSK5/den)
Délka x šířka x výška
L xB x H (mm)
Hloubka vody
(m)
75 50-75 7,5 4,5 4670 x 2600 x 3600 2850
125 75-125 12,5 7,5 5120 x 2600 x 3600 2850
200 125-200 20 12 7430 x 2600 x 3600 2850
400 200-400 40 24 (2x) 7670 x 2600 x 3600 2850

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti